יש להקפיד לנקות את האבק בעזרת מטלית לחה, עם זאת ניקוי אינטנסיבי עלול לגרום לפגיעה ברהיט.

שימוש במטלית רטובה מאוד בעת ניקוי המוצר או שפיכת נוזלים רבים עלולה לגרום לזנק לרהיט.

במידה ונשפך נוזל על הרהיט יש לנגב מיד עם מטלית יבשה בכיוון סיבי העץ עד שהרהיט יהיה יבש ונקי מהנוזלים לחלוטין 

כדאי להשתמש בכיסוי המונח על המוצר על מנת להגן עליו מפני חום ונוזלים.

יש להקפיד להשתמש בזהירות במוצר בזמן השימוש בכלים כגון עטים על מנת לא לפגוע ברהיט ולגרום לחריטות

אין להניח חפצים שיכולים ליצור תגובה כימית לא רצויה עם המוצר, ובעקבות כך לפגוע בו.

טמפרטורות גבוהות מדי ומחסור בלחות בבית בעקבות שימוש במכשירי חימום יכולים לפגוע ברהיטים.

חשיפה ממושכת לשמש יכולה לגרום לדהיית הצבע של הרהיט.

שימוש בחומרי ניקוי לא מתאימים יכולים לפגוע ברהיט.

גרירת הרהיט ממקום למקום עלולה לפגוע בו, על מנת להזיז את הרהיט ממקום למקום יש לעשות זאת באמצעות הרמה של הרהיט.

יש לבצע את ההרכבה של הרהיטים על ידי איש מקצוע

יש לוודאות שהרהיטים מקובעים לקירות